Deze vragenlijst is met de grootst mogelijke zorg samengsteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Meest gestelde vragen

ALGEMEEN


01. Ik wil een appartement huren, wat moet ik doen?
Maak je eigen woonaccount aan. Middels je eigen account op de website kun je onder het kopje “digitaal inschrijven” officieel inschrijven voor één of meerdere appartementen. Je kunt dan ook je voorkeuren opgeven voor de appartementen en de documenten uploaden die we nodig hebben om je gegevens te toetsen aan de huurvoorwaarden. Digital inschrijven kan op het moment dat de verhuur is gestart (naar verwachting juni/juli 2018)

02. Moet ik inschrijf – of bemiddelingskosten betalen?
Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen. Er is voor de huurder tevens geen sprake van courtage.

03. Kan ik huurtoeslag ontvangen?
Alle appartementen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor (sociale) huurwoningen met een maximale huurprijs van € 710,68 (prijspeil 2016) kan je huurtoeslag aanvragen.

04. Wat is de minimale huurtermijn?
Je huurt voor minimaal één jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand. Een voorbeeld: je geeft op 10 november aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 31 december.

05. Kan ik de appartementen bezichtigen?
Wegens veiligheidsvoorschriften op het bouwterrein is het helaas niet mogelijk om de appartementen te bezichtigen. Mogelijk wordt er kort voor de oplevering voor alle huurders een kijkdag georganiseerd. Als je de huurovereenkomst voorafgaand aan de kijkdag reeds hebt ondertekend, word je hier automatisch over geïnformeerd. 

06. Wanneer start de verhuur?
De verhuur start naar verwachting in juni/juli 2018. Vanaf dan is het ook mogelijk om een volledig digitale inschrijving in te dienen c.q. af te ronden.


INSCHRIJFPROCEDURE


07. Wanneer sluit de inschrijving en wat is daarna de procedure?
De inschrijving sluit op een nader te bepalen datum. Daarna worden de appartementen toegewezen. Na de toewijzing sturen we je een e-mailbericht of je een appartement toegewezen hebt gekregen. Heb je een appartement? Dan krijg je een aantal dagen de tijd om ons aanbod te accepteren. Als je ons aanbod accepteert, word je kort daarna uitgenodigd voor het tekenen van de huurovereenkomst. Je wordt op de reservelijst geplaatst als je geen appartement toegewezen hebt gekregen, maar je dossier wel akkoord is beoordeeld.

08. Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En documenten uploaden?
Het inschrijfformulier is online beschikbaar in je eigen woonaccount. Je dient dit account eerst aan te maken op deze site. Middels dit account kan je het digitale inschrijfformulier invullen. Let op! naast je online inschrijving zijn er documenten nodig waarmee wij je inschrijving kunnen beoordelen. Deze documenten kun je uploaden in het inschrijfformulier onder de pagina bijlagen. Zonder deze documenten kun je de inschrijving niet afronden.

09. Hoe worden de appartementen toegewezen?
Als er bij de eerste toewijzingsronde meerdere akkoord bevonden inschrijvingen zijn voor hetzelfde appartement, dan wordt er toegewezen door middel van loting. Als er na de eerste toewijzing appartementen overblijven, dan wordt er toegewezen op volgorde van binnenkomst van een voltooide en complete inschrijving via deze website.

10. Welke documenten moet ik aanleveren om in aanmerking te komen voor een appartement?

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager en eventuele overige aanvrager;
 • Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag.
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Werkgeversverklaring(en); (niet ouder dan 3 maanden)
 • Kopie drie recente opvolgende salarisstroken van aanvrager (en partner);
 • In geval van een uitkering: bewijs van toekenning uitkering;
 • In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant;
 • Kopie bankafschrift met storting inkomen;

Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders naast de eerste drie bovenstaande documenten tevens:

 • Balans en winst/verliesrekening over de afgelopen twee jaar met inschatting van het verwachte resultaat over het komend boekjaar;
 • Inkomensverklaring belastingdienst (voorheen IB60 formulier); 
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Bankgarantie/waarborgsom van minimaal drie maanden.

Voor gepensioneerden:

 • In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met de jaaropgaven (van pensioen(en) en AOW) van het afgelopen jaar.

Let op dat je alle documenten voor de sluitingsdatum hebt geüpload en je inschrijving hebt afgerond om mee te kunnen gaan met de toewijzing.


VOORWAARDEN


11. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een appartement?
Om een appartement te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen:

 • Loondienst: minimaal bruto jaarinkomen (incl. vakantiegeld en vaste 13e maand) van 42x de kale maandhuurprijs. 
 • Zzp-er, zelfstandig ondernemer of DGA: minimaal bruto jaarinkomen van 42x de kale maandhuurprijs.
 • Gepensioneerden: minimaal bruto jaarinkomen van 36x de kale maandhuurprijs. 

Bij twee inkomens mag het tweede inkomen voor 50% worden meegenomen.

Loondienst:
Stel je hebt een bruto maandinkomen van € 30.000 en je partner € 21.000,-. Dan betreft het gezamenlijk bruto jaarinkomen voor de inkomenstoetsing € 40.500 
(€ 30.000,- + 50% van € 21.000,-). Het maximaal te verhuren bedrag wordt dan € 964,- (40.500 / 42). Dit is het bedrag wat je maximaal kunt verhuren. Dit betreft de kale huurprijs (dus excl. servicekosten).
Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand zoals vermeld op de werkgeversverklaring mogen worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een leaseauto kunnen niet worden meegenomen in de inkomensberekening.

Zelfstandigen:
Deze inkomensnorm geldt ook voor zelfstandigen. Bij zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat voordat hier inkomstenbelasting over wordt geheven. Voor zelfstandigen gelden aanvullende voorwaarden. Indien je een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van minimaal drie maanden verstrekt te worden vóór oplevering van het appartement. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant jaarrapport van de afgelopen twee boekjaren te overleggen. Daarnaast dient een zelfstandig ondernemer ook een inkomensverklaring aan te leveren.
Stel je hebt een gemiddeld netto bedrijfsresultaat over de laatste twee jaren van € 38.000,-. Dit bedrag gedeeld door 42 = € 904,76. Dit is het bedrag wat je maximaal kunt verhuren. Dit betreft de kale huurprijs (dus excl. servicekosten).

Eigen vermogen (spaargeld):
Indien niet direct aan de inkomenseis wordt voldaan mag tot 20% van het eigen vermogen (aantoonbaar op een Nederlandse bankrekening) worden meegenomen in de berekening voor de maximale huurprijs. Deel het totale vermogen door 5. Het bedrag wat hier uitkomt mag je optellen bij je bruto jaarinkomen.

12. Door hoeveel personen mag het appartement bewoond worden?
De bewoner(s) moeten tot één huishouden behoren. Daarbij moet er sprake zijn van een duurzame relatie, wat betekent dat het zoals hiervoor genoemd een gezinssituatie of twee partners moet betreffen. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een partner wordt het tweede inkomen voor 50% meegenomen. Na de verhuizing moet(en) de bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

13. Mogen ouders/derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?
Huurder zal zelfstandig aan de inkomenseis moeten kunnen voldoen. Garantstellingen door derden zijn helaas niet mogelijk. 

14. Kan ik als student een appartement huren?
Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal twee inkomens (uit een duurzame relatie) tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een appartement te huren. 

15. Kan ik als uitzendkracht een appartement huren?
Helaas is het alleen mogelijk om te huren met inkomen uit een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd). Het is niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een appartement te huren, tenzij het een Fase B of C contract betreft. Met een Fase A contract is het dus niet mogelijk om een appartement te huren in Block030.

16. Kan ik een appartement huren als ik een arbeidsovereenkomst heb voor bepaalde tijd?
Ja dat kan, mits op de werkgeversverklaring bij “verklaring voortzetting dienstverband” de optie “ja” is aangekruist. Dit wordt ook wel een intentieverklaring genoemd. De werkgever dient bij dit onderdeel een extra handtekening en/of firmastempel te plaatsen. Als er geen intentieverklaring wordt afgegeven mag het dienstverband niet eerder eindigen dan 12 maanden na ingang van de huurovereenkomst.

17. Kan ik een appartement delen met een vriend/collega?
Het is voor woningdelers helaas niet toegestaan om een appartement te huren. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

18. Telt een uitkering mee als inkomen en wordt deze meegenomen in de berekening?
Het inkomen van de volgende uitkering worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

19. Moet ik rekening houden met een waarborgsom?
Voor alle huurders is er standaard een waarborgsom vastgesteld ter hoogte van één maand kale huur plus servicekosten. Voor ondernemers geldt een waarborgsom ter hoogte van drie maanden kale huur plus servicekosten.

20. Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?
Ja, er zijn servicekosten. Deze bedragen moeten nog worden vastgesteld, maar dat zal naar verwachting tussen de € 30,- en € 50,- per maand bedragen.

21. Kan ik een appartement huren als ik nog bij een nieuwe werkgever moet beginnen?
Ja dat kan, mits de ingangsdatum van de arbeidsbetrekking is gelegen voor de datum van oplevering (en dus de ingang van de huurovereenkomst) van het huurappartement. In dat geval dien je een werkgeversverklaring (afhankelijk van de duur van de overeenkomst al dan niet met intentieverklaring) en de door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst te uploaden in je account.


OPLEVERINGSNIVEAU


22. Wanneer zijn de appartementen klaar en zou ik kunnen verhuizen?
Volgens de huidige planning worden de appartementen in het laatste kwartaal van 2018 opgeleverd. Let op! Dit is een prognose, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

23. Kan ik zelf een keuken en/of een badkamer uitkiezen?
Nee, de appartementen worden voorzien van een luxe keuken inclusief diverse inbouwapparatuur en een complete badkamer v.v. modern sanitair

24. Wat voor keuken zit er in het appartement?
De specificaties van de keuken volgen spoedig

25. Mag er een laminaatvloer gelegd worden?
Laminaat is toegestaan, mits dat op de juiste wijze wordt aangebracht en met de juiste ondervloer wordt toegepast.

26. Zijn er voorwaarden wat betreft harde vloerbedekking? 
De harde vloerbedekking dient als ‘zwevende’ vloerbedekking te worden gelegd zonder dat deze verlijmd/verspijkerd wordt aan de dekvloer. Doe je dit wel, zou dit namelijk schade kunnen veroorzaken aan ondergelegen leidingen (zoals vloerverwarming). Deze vloerbedekking dient daarnaast los gelegd te worden ten opzichte van constructie- separatie- en buitenwanden. 

27. Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?
De wanden in het appartement worden `behangklaar` (dus klaar om te behangen) opgeleverd. Het plafond heeft wit spuitwerk. 

28. Hoe is de badkamer ingericht en afgewerkt?
Het sanitair wordt modern uitgevoerd. De specificaties volgen spoedig.

29. Hoe is de verwarming geregeld?
De verwarming vindt plaats door middel van vloerverwarming

30. Hoe is het separate toilet afgewerkt?
De specificaties volgen spoedig.

31. Is er een afzuigsysteem in het appartement? 
Ieder appartement heeft in de inpandige bergkast een mechanische afzuigunit, die zorgt voor de afzuiging van de ‘gebruikte’ lucht in uw woning. De aanvoer van verse lucht vindt plaats via ventilatieroosters in of boven de ramen. De mechanische afzuiging is regelbaar door een hoofdbediening in de nabijheid van de thermostaat in de woonkamer en een tweede bediening in de badkamer.
De volgende ruimten worden aangesloten op het mechanische afzuigventilatiesysteem:

 • Keuken
 • Badkamer
 • Wasruimte
 • Toilet

32. Is het schilderen van de kozijnen en wanden toegestaan?
Alle wanden worden behangklaar opgeleverd en kun je naar je eigen smaak schilderen of behangen. Kozijnen dienen in oorspronkelijke staat te blijven en mogen niet worden geschilderd of op een andere manier worden bewerkt. Houdt er rekening mee dat als je in overleg met de verhuurder eventuele wijzigingen aanbrengt, je bij het verlaten van het appartement deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk, vloeren en schachten.

33. Zit er een parkeerplaats/berging bij de appartementen?
Alle appartementen worden inclusief een parkeerplaats en berging op de begane grond verhuurd. 

34. Is er een videofooninstallatie aanwezig? 
De centrale entree wordt voorzien van een camera en een spreek/luisterpaneel met bellentableau ten behoeve van de ontsluiting van de toegangsdeur. In elk appartement wordt in de gang een (video)intercom geplaatst, waarbij de toegang tot het gebouw kan worden vrijgegeven. 

35. Huren is slim en luxe! Waarom?
Je weet als huurder waar je aan toe bent. Geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s, geen waardevermindering. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar. Ook reparaties worden voor je geregeld.