Header

Meest gestelde vragen

Deze vragenlijst is met de grootst mogelijke zorg samengsteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemeen

01. Ik wil een appartement huren, wat moet ik doen?
Maak je eigen woonaccount aan. Middels je eigen account op de website kun je onder het kopje “digitaal inschrijven” officieel inschrijven voor één of meerdere appartementen. Je kunt dan ook je voorkeuren opgeven voor de appartementen en de documenten uploaden die we nodig hebben om je gegevens te toetsen aan de huurvoorwaarden. Digitaal inschrijven kan op het moment dat de verhuur is gestart (maandag 13 augustus 2018)

02. Moet ik inschrijf – of bemiddelingskosten betalen?
Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen. Er is voor de huurder tevens geen sprake van courtage.

03. Kan ik huurtoeslag ontvangen?
Alle appartementen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor (sociale) huurwoningen met een maximale huurprijs van € 710,68 (prijspeil 2016) kan je huurtoeslag aanvragen.

04. Wat is de minimale huurtermijn?
Je huurt voor minimaal één jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand. Een voorbeeld: je geeft op 10 november aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 31 december.

05. Kan ik de appartementen bezichtigen?
Wegens veiligheidsvoorschriften op het bouwterrein is het helaas niet mogelijk om de appartementen te bezichtigen. Mogelijk wordt er kort voor de oplevering voor alle huurders een kijkdag georganiseerd. Als je de huurovereenkomst voorafgaand aan de kijkdag reeds hebt ondertekend, word je hier automatisch over geïnformeerd. 

06. Wanneer start de verhuur?
De verhuur is gestart.

Inschrijfprocedure

07. Wanneer sluit de inschrijving en wat is daarna de procedure?
De eerste toewijzingsronde is al geweest. Je kunt direct inschrijven. voor de overgebleven appartementen. 

08. Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En documenten uploaden?
Het inschrijfformulier is online beschikbaar in je eigen woonaccount. Je dient dit account eerst aan te maken op deze site. Middels dit account kan je het digitale inschrijfformulier invullen. Let op! naast je online inschrijving zijn er documenten nodig waarmee wij je inschrijving kunnen beoordelen. Deze documenten kun je uploaden in het inschrijfformulier onder de pagina bijlagen. Zonder deze documenten kun je de inschrijving niet afronden.

09. Hoe worden de appartementen toegewezen?
Er wordt toegewezen op volgorde van binnenkomst van een voltooide en complete inschrijving via deze website.

10. Welke documenten moet ik aanleveren om in aanmerking te komen voor een appartement?

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager en eventuele overige aanvrager;
 • Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag.
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Werkgeversverklaring(en); (niet ouder dan 3 maanden)
 • Kopie drie recente opvolgende salarisstroken van aanvrager (en partner);
 • In geval van een uitkering: bewijs van toekenning uitkering;
 • In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant;
 • Kopie bankafschrift met storting inkomen;
Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders naast de eerste drie bovenstaande documenten tevens:
 • Balans en winst/verliesrekening over de afgelopen twee jaar met inschatting van het verwachte resultaat over het komend boekjaar;
 • Inkomensverklaring belastingdienst (voorheen IB60 formulier); 
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Bankgarantie/waarborgsom van minimaal drie maanden.
Voor gepensioneerden:
 • In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met de jaaropgaven (van pensioen(en) en AOW) van het afgelopen jaar.
Let op dat je alle documenten voor de sluitingsdatum hebt geüpload en je inschrijving hebt afgerond om mee te kunnen gaan met de toewijzing.

Voorwaarden

11. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een appartement?
Om een appartement te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen:

  • Loondienst: minimaal bruto jaarinkomen (incl. vakantiegeld en vaste 13e maand) van 42x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats
  • Zzp-er, zelfstandig ondernemer of DGA: minimaal bruto jaarinkomen van 42x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats.
  • Gepensioneerden: minimaal bruto jaarinkomen van 36x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats
Bij twee inkomens mag het tweede inkomen voor 50% worden meegenomen.

Loondienst:
Stel je hebt een bruto maandinkomen van € 30.000 en je partner € 21.000,-. Dan betreft het gezamenlijk bruto jaarinkomen voor de inkomenstoetsing € 40.500
(€ 30.000,- + 50% van € 21.000,-). Het maximaal te verhuren bedrag wordt dan € 964,- (40.500 / 42). Dit is het bedrag wat je maximaal kunt verhuren. Dit betreft de kale huurprijs (dus excl. servicekosten).
Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand zoals vermeld op de werkgeversverklaring mogen worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een leaseauto kunnen niet worden meegenomen in de inkomensberekening.

Zelfstandigen:
Deze inkomensnorm geldt ook voor zelfstandigen. Bij zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat voordat hier inkomstenbelasting over wordt geheven. Voor zelfstandigen gelden aanvullende voorwaarden. Indien je een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van minimaal drie maanden verstrekt te worden vóór oplevering van het appartement. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant jaarrapport van de afgelopen twee boekjaren te overleggen. Daarnaast dient een zelfstandig ondernemer ook een inkomensverklaring aan te leveren.
Stel je hebt een gemiddeld netto bedrijfsresultaat over de laatste twee jaren van € 38.000,-. Dit bedrag gedeeld door 42 = € 904,76. Dit is het bedrag wat je maximaal kunt verhuren. Dit betreft de kale huurprijs (dus excl. servicekosten).

Eigen vermogen (spaargeld):
Indien niet direct aan de inkomenseis wordt voldaan mag tot 20% van het eigen vermogen (aantoonbaar op een Nederlandse bankrekening) worden meegenomen in de berekening voor de maximale huurprijs. Deel het totale vermogen door 5. Het bedrag wat hier uitkomt mag je optellen bij je bruto jaarinkomen.

12. Door hoeveel personen mag het appartement bewoond worden?
De bewoner(s) moeten tot één huishouden behoren. Daarbij moet er sprake zijn van een duurzame relatie, wat betekent dat het zoals hiervoor genoemd een gezinssituatie of twee partners moet betreffen. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een partner wordt het tweede inkomen voor 50% meegenomen. Na de verhuizing moet(en) de bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

13. Mogen ouders/derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?
Huurder zal zelfstandig aan de inkomenseis moeten kunnen voldoen. Garantstellingen door derden zijn helaas niet mogelijk. 

14. Kan ik als student een appartement huren?
Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal twee inkomens (uit een duurzame relatie) tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een appartement te huren. 

15. Kan ik als uitzendkracht een appartement huren?
Helaas is het alleen mogelijk om te huren met inkomen uit een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd). Het is niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een appartement te huren, tenzij het een Fase B of C contract betreft. Met een Fase A contract is het dus niet mogelijk om een appartement te huren in BLOCK030.

16. Kan ik een appartement huren als ik een arbeidsovereenkomst heb voor bepaalde tijd?
Ja dat kan, mits het dienstverband niet eerder eindigt dan 6 maanden na ingang van de huurovereenkomst (oplevering appartement) en op de werkgeversverklaring bij “verklaring voortzetting dienstverband” de optie “ja” is aangekruist. Dit wordt ook wel een intentieverklaring genoemd. De werkgever dient bij dit onderdeel een extra handtekening en/of firmastempel te plaatsen. Als er geen intentieverklaring wordt afgegeven mag het dienstverband niet eerder eindigen dan 12 maanden na ingang van de huurovereenkomst.

17. Kan ik een appartement delen met een vriend/collega?
Het is voor woningdelers helaas niet toegestaan om een appartement te huren. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

18. Telt een uitkering mee als inkomen en wordt deze meegenomen in de berekening?
Het inkomen van de volgende uitkering worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

19. Moet ik rekening houden met een waarborgsom?
Voor alle huurders is er standaard een waarborgsom vastgesteld ter hoogte van één maand kale huur plus servicekosten. Voor ondernemers geldt een waarborgsom ter hoogte van drie maanden kale huur plus servicekosten.

20. Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?
Ja, er zijn servicekosten. Deze bedragen € 50,- per maand.

21. Kan ik een appartement huren als ik nog bij een nieuwe werkgever moet beginnen?
Ja dat kan, mits de ingangsdatum van de arbeidsbetrekking is gelegen voor de datum van oplevering (en dus de ingang van de huurovereenkomst) van het huurappartement. In dat geval dien je een werkgeversverklaring (afhankelijk van de duur van de overeenkomst al dan niet met intentieverklaring) en de door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst te uploaden in je account.

Opleveringsniveau

22. Wanneer zijn de appartementen klaar en zou ik kunnen verhuizen?
Volgens de huidige planning worden de appartementen in het laatste kwartaal van 2018 opgeleverd. Let op! Dit is een prognose, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

23. Kan ik zelf een keuken en/of een badkamer uitkiezen?
Nee, de appartementen worden voorzien van een luxe keuken inclusief diverse inbouwapparatuur en een complete badkamer v.v. modern sanitair

24. Wat voor keuken zit er in het appartement?
In elk appartement zit een luxe witte keuken met een zwart composiet extra diep (700 mm) aanrechtblad en Pelgrim inbouwapparatuur (keramische kookplaat, RVS afzuigkap en achterwand, geïntegreerde vaatwasser, koelkast met vriesvak en combimagnetron.)

De keukens in de hoekwoningen hebben een hoekopstelling. Deze keukens hebben een koelvriescombinatie van 178 cm. De keukens in de tussenwoningen hebben een rechte opstelling met een koelkast met vriesvak van 102 cm. Alle keukens hebben 2 bovenkasten.

25. Hoe is de badkamer ingericht en afgewerkt?
Elk appartement is voorzien van een comfortabele badkamer met vloerverwarming, voorzien van een inloopdouche en brede wastafel met 2 kranen en daarboven een spiegel. De inrichting van de badkamer is weergegeven in de plattegronden op deze website. De wanden in de badkamer worden volledig betegeld. Deze tegels zijn wit 400 x 200 mm.De tegels op de vloer zijn in de kleur antraciet 200 x 200 mm. Het plafond wordt afgewerkt met een witte gemelamineerde mdf plaat. 

26. Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?
Met uitzondering van de meterkast en de technische ruimte, worden alle  wanden in het appartement  `behangklaar` (dus klaar om te behangen) opgeleverd. Het plafond van de badkamer en het toilet worden afgewerkt met een witte gemelamineerde mdf plaat. De overige plafonds in het appartement, behoudens de plafonds van de meterkast en technische ruimte hebben  wit spuitwerk.  

27. Zijn er voorwaarden wat betreft harde vloerbedekking? 
De vloer van het appartement wordt voorzien van een 70 mm cementdekvloer met 20 mm isolatie (zwevende dekvloer). Mocht je een harde vloerbedekking willen toepassen, dan dien je rekening te houden met het volgende:
·       Houd bij de keuze van de harde vloerbedekking rekening met een juiste keuze in relatie tot een optimaal gebruik van de vloerverwarming, maar ook in relatie tot het zoveel mogelijk beperken van contactgeluiden.
·       De vloerbedekking mag niet verlijmd / verspijkerd worden aan de zwevende dekvloer. Doe je dit wel, zou dit schade kunnen veroorzaken aan ondergelegen leidingen (zoals vloerverwarming).
·       Voor het zoveel mogelijk beperken van contactgeluiden dient de harde vloerbedekking los te liggen van alle wanden. Daarnaast dient onder de vloerbedekking bij voorkeur geen geluidsisolerende ondervloer aangebracht te worden. Doe je dit wel dan kunnen de zwevende dekvloer en de isolerende ondervloer tegen elkaar in gaan werken (massa veersysteem). Mocht je de vloer moeten egaliseren, omdat de cementdekvloer niet helemaal vlak is dan kan dit met vezelplaten of egaline.

28. Mag er een laminaatvloer gelegd worden?
Laminaat is toegestaan, mits dat op de juiste wijze wordt aangebracht en met de juiste ondervloer wordt toegepast.

29. Hoe is de verwarming geregeld?
De verwarming vindt plaats door middel van vloerverwarming. De verwarming vindt plaats door middel van vloerverwarming (lage temperatuur verwarming). De temperatuur kan centraal geregeld worden via de thermostaat in de woonkamer.

30. Hoe is het separate toilet afgewerkt?
Er is een hangend wandcloset met toiletzitting en een fontein met kraan. De vloertegels zijn in de kleur antraciet 200 x 200 mm uitgevoerd, de wandtegels in  wit 400 x 200 mm . De wanden in het toilet worden tot het plafond betegeld. Het plafond wordt afgewerkt met een witte gemelamineerde mdf plaat.

31. Is er een afzuigsysteem in het appartement? 
Ieder appartement wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. De aanvoer van verse lucht vindt plaats via zelfregulerende ventilatieroosters in  de ramen, met een capaciteit volgens berekeningen aan de hand van de geldende normen in het Bouwbesluit. De mechanische ventilatie wordt bediend middels een CO2 meter welke in de woonkamer is geplaatst.
De volgende ruimten worden aangesloten op het mechanische ventilatiesysteem:

 •  Keuken
 •  Badkamer
 •  Toilet
 •  Opstelplaatsruimte wasmachine

32. Is het schilderen van de kozijnen en wanden toegestaan?
Alle wanden worden behangklaar opgeleverd en kun je naar je eigen smaak schilderen of behangen. Kozijnen dienen in oorspronkelijke staat te blijven en mogen niet worden geschilderd of op een andere manier worden bewerkt. Houdt er rekening mee dat als je in overleg met de verhuurder eventuele wijzigingen aanbrengt, je bij het verlaten van het appartement deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk, vloeren en schachten.

33. Zit er een parkeerplaats/berging bij de appartementen?
Alle appartementen worden inclusief een parkeerplaats en berging op de begane grond verhuurd. De kosten voor het huren van een parkeerplaats zijn niet in de huurprijs begrepen en bedragen € 50,- per maand. 

34. Is er een intercominstallatie aanwezig?
De centrale entree wordt voorzien van een spreek/luisterpaneel met bellentableau ten behoeve van de ontsluiting van de toegangsdeur. In elk appartement wordt in de gang een intercominstallatie geplaatst, waarbij de toegang tot het gebouw kan worden vrijgegeven.

35. Huren is slim en luxe! Waarom?
Je weet als huurder waar je aan toe bent. Geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s, geen waardevermindering. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar. Ook reparaties worden voor je geregeld.